PRIVACYVERKLARING

1. Verantwoordelijke voor de verwerking en contact opnemen

Voor alle persoonsgegevens genoemd in deze privacyverklaring geldt dat de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens Creative Brand Lab is. Voor al jouw vragen of bezwaren over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creative Brand Lab kan je bij mij terecht via: info@creativebrandlab.nl

2. Overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk

Om deze privacy voorwaarden voor jou helder en duidelijk te houden vind je hier een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk. Ieder onderdeel wordt apart belicht in een eigen paragraaf.

 • Formulieren
 • Klantenadministratie
 • Gemaakte foto’s
 • Direct marketing
 • Cookies

2.1 Formulieren

Op de website zijn verschillende formulieren te vinden waarmee contact met mij opgenomen kan worden. Wanneer je hier gebruik van maakt verzamel ik je naam, e-mailadres, je bedrijfsnaam en de inhoud van je verzoek. Deze gegevens gebruik ik om contact met je op te nemen over je verzoek en om je meer informatie te sturen wanneer je interesse getoond hebt in een van mijn diensten. Ik bewaar deze gegevens zolang het nodig is om op je verzoek te kunnen reageren of in de toekomst op terug te kunnen komen. Indien je wilt dat ik de gegevens corrigeer of verwijder kun je contact met mij opnemen.

2.2 Klantenadministratie

Onder klantenadministratie valt informatie die ik van jou ontvang wanneer je bij mij een dienst afneemt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens en jouw bedrijfsgegevens
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (factuur- en bezoekadres)
  • Bankgegevens
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Eventuele extra persoons- en/of bedrijfsgegevens die ik nodig heb om mijn diensten indien van toepassing voor jou te personaliseren.
 • Eventuele extra persoons- en/of bedrijfsgegevens die je mij aanlevert tijdens het kennismaken en/of bespreken van jouw wensen.

Ik gebruik deze gegevens om:

 • Mijn diensten volledig te kunnen uitvoeren
 • Klantenservice aan te bieden indien nodig
 • Te voldoen aan wettelijke eisen voor bedrijfsadministratie
 • Met je te communiceren over de dienst(en) waar je gebruik van maakt
 • Offertes en facturen te kunnen versturen

Deze doelen zijn een combinatie van wettelijke verplichtingen, contractuele verplichtingen en het gerechtvaardigd belang van Creative Brand Lab.

2.3 Gemaakte foto’s

De foto’s die gemaakt zijn tijdens de door jouw afgenomen dienst blijven voor onbepaalde tijd, maar minstens 12 maanden in bewaring. Zonder jouw expliciete toestemming zullen deze niet openbaart worden. Geef je hier wel toestemming voor, dan kunnen de foto’s gebruikt worden voor de website, op social media, advertenties en drukwerk. Deze zijn voor onbepaalde tijd openbaar.

2.4 Direct marketing

Indien er sprake is van een directe relatie tussen jou/jouw bedrijf en Creative Brand Lab kan ik de gegevens genoemd onder paragraaf 3.2 gebruiken in het kader van direct marketing. Dit houdt in dat ik je gerichte aanbiedingen en/of informatie verstuur over mijn diensten en/of acties. Dit doe ik om onze relatie duurzaam te houden.

Je kunt hier bezwaar tegen maken door schriftelijk contact met mij op te nemen (bijvoorbeeld per e-mail of per contactformulier). Ik zal je dan in het vervolg niet meer benaderen in het kader van direct marketing. Ik kan je dan nog wel benaderen in het kader van de door jou of jouw bedrijf al afgenomen diensten.

2.5 Cookies

De website van Creative Brand Lab maakt enkel gebruik van cookies ten behoeve van anonieme analyse met Google Analytics.

3. Delen met derden

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij ik daar expliciet toestemming aan jou voor vraag. Deze toestemming kan je indien gewenst ook op ieder moment weer intrekken. Ook zullen jouw persoonsgegevens niet gedeeld worden buiten Nederland.

4. Jouw recht op inzage, correctie en verwijdering

Als je persoonsgegevens die ik van jou verwerk in wilt zien kan je schriftelijk contact met mij opnemen. Voordat ik overga op inzage kan ik je om identificatie vragen zodat ik er zeker van kan zijn dat jij het verzoek doet.

Indien je van mening bent dat ik onjuiste gegevens van jou verwerk kan je schriftelijk contact met mij opnemen om dit te laten corrigeren. In jouw verzoek zie ik graag terug welke gegevens volgens jou niet correct zijn en wat deze zouden moeten zijn. Voordat ik overga op correctie kan ik om identificatie vragen zodat ik er zeker van kan zijn dat jij het verzoek doet.

Indien je wilt dat ik gegevens verwijder en dus niet langer gebruik, kan je schriftelijk contact met mij opnemen. In jouw verzoek zien ik graag terug welke gegevens je verwijderd wilt hebben. Voordat ik overga op verwijdering kan ik om identificatie vragen zodat ik er zeker van kan zijn dat jij het verzoek doet. Wel kan verwijdering betekenen dat ik niet langer mijn producten en/of diensten (zoals de gemaakte foto’s) aan jou kan leveren. Ook kan het zijn dat ik de gegevens niet kan verwijderen, bijvoorbeeld omdat ik wettelijk verplicht ben om de gegevens te bewaren. Ik zal aangeven wanneer dit het geval is.

5. Klachten

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens, maar het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. In dat geval wil ik je vragen om in eerste instantie schriftelijk contact met mij op te nemen via de contactgegevens genoemd bovenaan deze privacyverklaring. Hopelijk kan ik dan jouw klacht adequaat oplossen. Indien je wilt, heb je ook het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de bewaker van privacywetgeving in Nederland. Hiervoor kun je naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl gaan.

error: